iHome-Service ตำแหน่งแม่บ้าน หางานแม่บ้าน
broom จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ แม่บ้านทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ทำความสะอาดก่อนอยู่ เพศหญิง อายุ 30-55 ปี มีประสบการณ์ทำความสะอาดจะพิจารณาเป็นพิเศษ
broom จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ แม่บ้านทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ทำความสะอาดก่อนอยู่ มีความรับผิดชอบ
broom จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ แม่บ้านทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ทำความสะอาดก่อนอยู่ สามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้
broom จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ แม่บ้านทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ทำความสะอาดก่อนอยู่ มีใจรักงานบริการ
broom จัดหาแม่บ้าน แม่บ้านรายวัน แม่บ้านไปกลับ แม่บ้านทำความสะอาด รับทำความสะอาดบ้าน คอนโด สำนักงาน ทำความสะอาดก่อนอยู่ มีความซื่อสัตย์

สนใจติดต่อ หางานแม่บ้าน